• list_top_bn_1 (1)

Biz hakda

“Foshan Xinruili Chemical Co., Ltd.” 2010-njy ýylda döredildi.

Global müşderiler üçin iň oňat ýokary derejeli içerki we daşarky binagärlik reňklerini hödürleýäris.

Üznüksiz ösüşden we tagallalardan soň, Xinruili köp sanly gurluşyk taslamasy üçin hyzmatlar hödürledi, esasanam öndüren mikroshemamyz we granit boýaglarymyz köp müşderi tarapyndan garşylandy we Xinruili Hytaýda meşhur marka boldy.

 • +
  Önümçilik çyzyklary
 • +
  Gözleg we tehniki işgärler
 • S
  Döredileli bäri
 • Kwadrat metrler
 • $
  Satyş

Näme üçin bizi saýlaýarys?

 • Daşky gurşaw taýdan arassa

  Daşky gurşaw taýdan arassa

  Productshli önümler suw esasly boýagdyr, daşky gurşawa hapalanma ýok, ony ynam bilen ulanyň.
 • Gowy hil

  Gowy hil

  Köp iri taslamalar bilen hyzmatdaşlygymyz bar, şeýle hem, içerde we daşary ýurtdaky müşderiler bilen gowy hyzmatdaşlygy saklaýarys we gowy garşylandy we ykrar edildi.
 • Bäsdeşlik bahasy

  Bäsdeşlik bahasy

  Biz boýag hünärmeni, şonuň üçin bahada artykmaçlygymyz bar, maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
 • Wagty gowşurmak

  Wagty gowşurmak

  Güýçli önümçilik kuwwatymyz bar we size wagtynda ýetirip bileris.Diňe wagtynda sargyt etmeli, biz siziň üçin öz wagtynda kepil geçýäris.

Habarlar we maglumatlar

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon