Diwar üçin “Xinruili” binagärlik desgasy

Gysga düşündiriş:

Diwar asma möhürlemek, izolýasiýa etmek, çyglylyga we çyglylyga garşy rol oýnaýar.Esasy material diwaryň aşgarlygyny möhürlemek, esasy material diwarynyň ýelmeşmegini ýokarlandyrmak, paltanyň ýelmeşmegini gowulandyrmak we reňk filminiň daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.Funksiýa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Gelip çykyşy

Hytaý

Welaýat

Guangdong

Şäher

Foshan

Glalpyldawuk reňk

mat gutarmak

Örtük kategoriýasy

Primer

Garyşyk gatnaşygy:

10% -15% suw

Önümiň beýany

● Astaryň güýçli aşgar garşylygy bar we diwaryň aşgazana gaýdyp gelmeginiň öňüni alýar.

♦ Astar çyglylygyň we suwotularyň öňüni alyp biler we ajaýyp öndürijiligine eýe.

● Astaryň berk ýelmeşmesi we güýçli aralaşmak ukyby bar.

Primer Suwuň berk garşylygy we diwary islendik wagt gurak saklaýar.

● Astar topbagy tygşytlap we topbagyň ýelmeşmegini güýçlendirip biler.

bu önüm näme?

Astar, boýag ulgamynyň ýelmeşmegini gowulandyrmak, paltanyň dolulygyny ýokarlandyrmak, aşgar garşylygy üpjün etmek, poslama garşy funksiýalary üpjün etmek we ş.m. we şol bir wagtyň özünde-de üpjün etmek üçin ulanylýan boýag ulgamynyň birinji gatlagydyr. boýag ulgamy iň oňat rol oýnap biler ýaly, paltanyň birmeňzeş siňdirilmegi.iň gowy netijeler.

Bu önüm programmasy?

Astar esasy gatlagy täsirli möhürläp we diwaryň esasy gatlagyny has berk edip biler.Käbir diwarlaryň aşgarlygy güýçli we çyglylyga we suwa batyrylandan soň, aşgar gülleri, "pan-alkali" ylmy ady boýag filminiň üstünde krater ýaly çişmelere we agyr ýagdaýlarda aşgar gatlagyna sebäp bolar. boýag filminiň üstünde aýaz emele geler.Ahyrynda boýag filmi ýok edilýär.Lateks boýag asma möhürleýji hökmünde çykyş edip, muny ýeňilleşdirip biler.

Mikrocement diwarlary we pollary has birleşdirip biler

图片 23
图片 24

Önüm meselesi

Granit reňkli villa


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Biz bilen habarlaşyň

  Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
  Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Salgysy

  No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

  E-poçta

  Telefon