“Xinruili” mikroshemaly gidroizolýasiýa diwarlara ýa-da pollara ulanylyp bilner

Gysga düşündiriş:

Sinruili mikroshemasy diwarlara we pollara bir wagtyň özünde ulanylyp bilner we bezegiň umumy täsiri beýleki boýaglardan has gowy bolar.Adatça içerki bezegde we açyk bezegde ulanylyp bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

element bahasy
CAS No. N / A
Beýleki atlar Mikrokment boýagy
MF N / A
EINECS No. N / A
Gelip çykan ýeri Hytaý
Esasy çig mal BAŞGA
Ulanylyşy Gurluşyk örtügi, içki bezeg
Arza usuly Gap-gaçlar
Döwlet Poroşok , Suwuk örtük
Marka ady OUSHILI
Haryt ady Mikrokment boýagy
Reňk Ak , Çal
Aýratynlyk Zäherli däl
Funksiýa Jaýyň hemmesi bökdençsiz, beýik örtügi süpürip bolýar
Guramak wagty 24 sagat
Daşky gurşaw 0,5-0,75㎡ / kg
OEM Kabul ederlikli

Dinlere ýa-da pollara “Sinruili” mikroshemaly gidroizolýasiýa ulanylyp bilner (1) “Sinruili” mikroshemaly gidroizolýasiýa diwarlara ýa-da pollara ulanylyp bilner (2) “Sinruili” mikroshemaly gidroizolýasiýa diwarlara ýa-da pollara ulanylyp bilner (3) “Sinruili” mikroshemaly gidroizolýasiýa diwarlara ýa-da pollara ulanylyp bilner (4) Dinlere ýa-da pollara “Sinruili” mikroshemaly gidroizolýasiýa ulanylyp bilner (5)

Önümiň beýany

Microcement pollar, diwarlar we potolok ýaly ýerlerde içerde we daşarda ulanmak üçin amatly materialdyr.Iň uly artykmaçlygy, arassalamak we hyzmat etmek üçin amatly bogunlaryň ýoklugydyr.“Xinruili” tarapyndan öndürilen mikroshemada bahasy ortaça we pudakda hil taýdan gowy we köp içerki we daşary ýurt agentleri tarapyndan ykrar edilýär.

bu önüm näme?

Mikroshem, esasan, suw geçirmeýän, berkligi, gatylygy, garramagy we bezeg diwarlarynyň çydamlylygyny ýokarlandyryp bilýän ýörite primer we könelişme gorag gatlagy bilen bilelikde ulanylýan, birneme poroşokdan we süýümden durýar.

Bu önüm programmasy?

Mikro-sement ýere, içki we daşarky diwarlara, mebellere, şkaf ýüzlerine ulanylyp bilner, şeýle hem ýokarky ýüzüni, diwary we ýeri birleşdirmek täsirine ýetip biler.

Mikrocement diwarlary we pollary has birleşdirip biler

Önüm meselesi

Granit reňkli villa


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Biz bilen habarlaşyň

  Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
  Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Salgysy

  No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

  E-poçta

  Telefon