Xinruili, villa üçin daşarky diwar lateks boýagy

Gysga düşündiriş:

Daşky diwar lateks boýagy gün şöhlesinden goramak, poslama garşy, suw geçirmeýän we aşgar garşylygy ýaly funksiýalara eýedir.Esasy wezipe binanyň daşky görnüşini bezemek we goramak, binanyň daşky görnüşi owadan we owadan bolar ýaly, şäher gurşawyny abadanlaşdyrmak maksadyna ýetmek we şol bir wagtyň özünde daşky diwary gorap biler. gurmak we hyzmat möhletini uzaltmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

element bahasy
CAS No. N / A
Beýleki atlar Daşky görnüşiemulsiýaboýag
MF N / A
EINECS No. N / A
Gelip çykan ýeri Hytaý
Esasy çig mal BAŞGA
Ulanylyşy Gurluşyk örtügi
Arza usuly Rolik / çotga / pürküji
Döwlet Suwuk örtük
Marka ady NINGCAI
Haryt ady daşky boýag
Reňk Custöriteleşdirilen reňkler
Aýratynlyk Garşylyk
Funksiýa Suwuň çydamlylygy sebediň öňüni alýar
Guramak wagty 24 sagat
Daşky gurşaw 5-8m2 / L.
Ossalpyldawuk Mat \ atlas \ ýalpyldawuk \ ýokary ýalpyldawuk
OEM Kabul ederlikli

Önümiň beýany

Daşarky diwar lateks boýagy köplenç binalaryň daşky diwarlarynda ulanylýar.Onuň artykmaçlyklary, reňk saýlamalarynyň, suw geçirmeýän we hapalanmaga garşy köp bolmagydyr.Sinruiliniň lateks boýagy elýeterli we ýokary hilli suw.

bu önüm näme?

Daşky diwar lateks boýagy ýörite rezinlerden, dürli poslama garşy we poslama garşy pigmentlerden we doldurgyçlardan, goşundylardan we garyşyk organiki erginlerden, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa we gurmak aňsat.

Bu önüm programmasy?

Daşky diwar lateks boýagy köplenç öý bezeginde, myhmanhanalarda, klublarda ulanylýar we beton, gips tagtasy, kerpiç diwar, sement asbest tagtasy we ş.m. ýaly diwarlara ulanylyp bilner. Gurluşyk usuly esasan rolikli örtükdir.

Mikrocement diwarlary we pollary has birleşdirip biler

Önüm meselesi

图片 18
图片 19
图片 17

Granit reňkli villa


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Biz bilen habarlaşyň

  Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
  Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Salgysy

  No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

  E-poçta

  Telefon