Diwarlar we üçekler üçin Sinruili suw geçirmeýän boýag

Gysga düşündiriş:

Poliuretan suw geçirmeýän örtük, katalizator, suwsuz goşundylar, suwuk doldurgyçlar, erginler we ş.m. bilen izosýanat, polieter we ş.m. polimerizasiýa arkaly emele gelen we garyşyk we beýleki amallar bilen işlenýän izosýanat toparyny öz içine alýan preopolimerdir.Bir komponentli poliuretan suw geçirmeýän örtük.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

element Boýag we örtük
Gelip çykan ýeri Hytaý
Esasy çig mal POLYURETHANE
Ulanylyşy Gurluşyk örtügi, suw geçirmeýän örtük
Arza usuly Çotga
Döwlet Suwuk örtük
Haryt ady Suw geçirmeýän örtük
Reňk Aç-açan
Aýratynlyk Ekologiýa taýdan arassa
Guramak wagty 24 sagat
Daşky gurşaw 3-4m2 / L.

Önümiň beýany

(1) Dürli çygly ýa-da gury esasy ýüzlerde gönüden-göni ulanylyp bilner.(2) Esasy üst bilen ýelimleýji güýç güýçlidir we örtük filmindäki makromolekulýar maddalar esasy üstüň inçe böleklerine aralaşyp biler.(3) Örtük filminiň oňat çeýeligi, esasy gatlagyň giňelmegine ýa-da ýarylmagyna güýçli uýgunlaşmagy we ýokary dartyş güýji bar.(4) Greenaşyl daşky gurşawy goramak, zäherli we tagamsyz, daşky gurşawa hapalanma, adama zyýan ýok..

bu önüm näme?

Poliuretan suw geçirmeýän örtük ekologiýa taýdan arassa.Poliuretan suw geçirmeýän örtük polimer köpugurly materialyň täze görnüşidir.Suw geçirmeýän örtük gowy suw geçirmeýän öndürijiligi, aralaşmagyna garşy, ýylylyk izolýasiýasy, poslama garşylyk, süýümlilik, baglanyşyk güýji, garalamak, uzak ömri, arzan bahasy, sowadyş gurluşygy, amatly ulanylyşy we pes ysy bar.Poliuretan suw geçirmeýän örtük, yssyz we oňat bezeg täsirine eýe bolan suw geçirmeýän materialyň täze görnüşidir.

Bu önüm programmasy?

1. poliuretan suw geçirmeýän boýag beton tekizlemek, ýapgyt dereje, çukur, ýyldyrym we her dürli tertipsiz üçek üçin amatly;

2. Hajathana, hammam, aşhana, üçek baglary, gül düşekleri, basseýnler, lagym howuzlary, köprüler, ýollar, awtoulag duralgalary we beýleki ýerler poliuretan suw geçirmeýän boýag üçin hem amatly ;

Mikrocement diwarlary we pollary has birleşdirip biler

Önümiň jikme-jik suraty

图片 35
图片 36
图片 37

Önüm meselesi

Granit reňkli villa


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Biz bilen habarlaşyň

  Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
  Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Salgysy

  No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

  E-poçta

  Telefon