“Xinruili” akril poluň açyk howada boýagy

Gysga düşündiriş:

Akril pol boýagy, Tianna suwuny belli bir mukdarda goşup ulanyp boljak bir komponentli boýagdyr.Pes bahasy, çalt guratmagy, güýçli ýelmeşmegi we güýçli tozana garşylygy.Uzak wagtlap güne sezewar bolan açyk meýdançalarda güýçli we üznüksiz ultramelewşe şöhleleri bar we açyk beton pollar, stadionlar, stadion stendleri we ş.m. ýaly açyk ýerler üçin amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

element bahasy
CAS No. N / A
Beýleki atlar Akril pol boýagy
MF N / A
EINECS No. N / A
Gelip çykan ýeri Hytaý
  Guangdong
Esasy çig mal Akril
Arza usuly Rulon / çotga
Döwlet Suwuk örtük
Marka ady MINGJIANGXING
Model belgisi YD-02

Önümiň beýany

Akril örtük ulgamynyň artykmaçlygy: daşky gurşawy goramak ýörelgesine laýyk gelýän asbest, gurşun we beýleki birleşmelerden doly.Ultramelewşe garşy öndürijiligi bilen doly ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa, reňk dowamly we çuň, solmaz we gaçmaz.Aňsat tehniki hyzmat, islendik howada tehniki hyzmatyň çykdajylary we berkligi.

bu önüm näme?

Akril pol boýagynyň esasy düzüm bölegi, akrilatyň we beýleki olefin monomerleriň kopolimerizasiýasy arkaly ýasalan rezin.Bu açyk poluň boýagy.Onuň öndürijilik aýratynlyklary çalt guratmak, güýçli ýelmeşmek we aňsat gurluşykdyr.

Bu önüm programmasy?

Akril pol boýagy senagat we öý bezeginde giňden ulanylýan pol boýagynyň bir görnüşidir.Akril pol boýagynyň güýçli aşaga garşylygy we basyşa garşylygy, howa garşylygy, UV garşylygy we gabyka garşylygy bar.Akril pol reňkini içerde we daşarda ulanyp bolýar., Gowy suw geçirmeýän, güýçli tegmile garşylyk, ýönekeý gurluşykIndi umumy stadionlarda we açyk stadionlarda ulanylýan akril pol reňkini 5 ýyldan gowrak wagtlap ulanyp bolýar.

Mikrocement diwarlary we pollary has birleşdirip biler

Önüm meselesi

Granit reňkli villa


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Biz bilen habarlaşyň

  Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
  Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Salgysy

  No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

  E-poçta

  Telefon