Biz hakda

XINRUILI

Biz kim?

“Foshan Xinruili Chemical Co., Ltd.” 2010-njy ýylda döredildi, dünýä müşderileri üçin iň oňat ýokary derejeli içerki we daşarky binagärlik reňklerini hödürleýäris.

Üznüksiz ösüşden we tagallalardan soň, Xinruili köp sanly gurluşyk taslamasy üçin hyzmatlar hödürledi, esasanam öndüren mikroshemamyz we granit boýaglarymyz köp müşderi tarapyndan garşylandy we Xinruili Hytaýda meşhur marka boldy.

list_top_bn_1

XINRUILI

Biz näme edýäris?

“Xinruili Chemical Co., Ltd.” önümçilik we satuw ýaly tebigy daş boýag, granit boýag, dokma boýag, pol boýag, mikro-sement we lateks boýag we ş.m. öndürmekde ýöriteleşendir.

Programmanyň gerimi öýüň içki bezeginde, köpçülikleýin dükanlaryň bezeginde, binanyň diwarynda, açyk sport meýdançalaryny bejermekde, zawodda, awtoulag duralgasynyň ýerini abatlamakda, köp önüm halkara sertifikatlaryny aldy.

Geljekde dünýäde has ajaýyp agentleri gözläris, tehnologiýany we hyzmatlary kämilleşdirmegi we optimizirlemegi dowam etdireris we dünýäde ajaýyp boýag üpjünçisi bolmaga çalyşarys.

granit boýag3
önüm
önüm

XINRUILI

Kompaniýanyň medeniýeti

2010-njy ýylda döredilen gününden bäri zawodymyz 5 işgärden 50-den gowrak işgäre ýetdi, zawodyň meýdany indi 5000 inedördül metrden gowrak, satuw mukdary 5000 000 ABŞ dollaryndan geçýär, bularyň hemmesi korporatiw medeniýetimiz sebäpli;Korporatiw wezipe: qualityhli ýokary hilli önümler global müşderilere hyzmat etsin.

'S
Döredileli bäri
Gözleg we tehniki işgärler
Kwadrat metrler
Dollar

XINRUILI

Şahadatnama

O OEM we ODM-de baý tejribämiz bar.

Sales Satuwdan soň ajaýyp hyzmat ederis.

China Hytaýyň hökümet binalary bilen gurluşykda hyzmatdaşlyk etmek tejribämiz bar we önümiň hili kepillendirilýär.

Strength Güýçli R&D güýji bolan öz gözleg we barlag toparymyz bar.

♦ Önümçilik meýilnamaňyzyň öz wagtynda bolmagyny kepillendirip biljek awtomatiki önümçilik liniýalarymyz bar.

ABOUT_US_10
ABOUT_US_13
ABOUT_US_7
ABOUT_US11
ABOUT_US_14
ABOUT_US_12
ABOUT_US_15

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon