Garaz üçin Sinruili epoksi pol boýagy

Gysga düşündiriş:

Epoksi pol boýagy esasan owadanlamak, bezemek, bezemek we ş.m. üçin ulanylýar. Sahypa garşy, tozan geçirmeýän, aňsat dezinfeksiýa we arassaçylyk we ş.m. wezipeleri bar, sergi zallarynda, söwda merkezlerinde, supermarketlerde, terminallarda, myhmanhanalaryň sergi zallarynda ulanylýar. , lobbi, seýilgäh we ş.m. köpçülik ýerleri we söwda ýerleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

element bahasy
CAS No. N / A
MF N / A
EINECS No. N / A
Gelip çykan ýeri Hytaý
Esasy çig mal Epoksi
Ulanylyşy Gurluşyk örtügi, pol boýagy
Arza usuly Roller
Döwlet Suwuk örtük
Marka ady Sinruili
Reňk Meýletin reňkler
Aýratynlyk Zäherli däl
Material Epxoy
Gaplamak OEM hyzmaty berilýär
Ossalpyldawuk Mat \ atlas \ ýalpyldawuk \ ýokary ýalpyldawuk
Daşky gurşaw 4㎡ / L.
Guramak wagty 24H doly guradyň
图片 1
图片 2
图片 3
图片 4

Satyş nokatlary

Epoksi pol boýagynyň esasy gatlagy bilen ýokary baglanyşyk güýji bar, gatylaşanda gaty pes gysyş tizligi we döwmek aňsat däl;tutuşlygyna bökdençsiz, arassalamak aňsat we tozan we bakteriýalar toplanmaýar;ýokary gaty mazmun, bir gezeklik film galyňlygy;çözüji ýok, gurluşyk zäherliligi Kiçi, ekologiýa taýdan arassa;ýokary güýçli, könelmäge çydamly, çydamly, forkliftleriň, arabalaryň we beýleki ulaglaryň aýlanmagyna uzak wagtlap çydap biler

bu önüm näme?

Epoksi pol boýagy, topragy goramak üçin ulanylýan boýagyň bir görnüşidir.Epoksi pol boýagy diýlip atlandyrylýan bitewi polimer gatlagyny kabul edýär.Esasy komponentler epoksi rezin we bejeriş serişdesidir.

Bu önüm programmasy?

Epoksi poluň boýagy köplenç rolikli örtük bilen ulanylýar we köplenç mekdeplerde, hassahanalarda ýa-da garaageslarda ulanylýar.

Mikrocement diwarlary we pollary has birleşdirip biler

Önüm meselesi

Epoksi poluň reňkini düzüp bolýar

图片 6
图片 5

Garaageslarda we zawodlarda ulanylýan epoksi pol boýagy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Biz bilen habarlaşyň

  Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
  Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Salgysy

  No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

  E-poçta

  Telefon