Baton Rujdaky jaýlar 250,000 dollardan arzan satylýar |Boş / durmuş

8904 Kingcrest Parkway-daky burç jaýynda “Orta asyr Art Nouveau” dizaýny bar.
8904 Kingcrest Parkway-daky emläk hususy howly, goralýan howly we ýapyk we açyk awtoulag duralgasyny öz içine alýar.Mundan başga-da, jaýyň içine we daşyna täze reňk berildi.
Acadia St.
Orta şäheriň paýtagt belentligindäki Acadia köçesiniň 564-nji jaýynda “ägirt uly girdeji potensialy” we “uly oňurgasy bar” diýip RE / MAX-dan Rieltor Em Saunier ýazýar.
9925 “Buttercup Drive” -da açyk meýdanda ýokary galdyrylan pergola eýelerine howly kofesinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.
Morning Glen sebitindäki 9925 Kebelek Dr.
Albert Nolan, 11448 Tarleton şaýolundaky emlägiň gaty özüne çekijidigini we üýtgedilmeginiň zerur däldigini ýazýar.
Talton şaýolunyň 11448-nji jaýy, Nolan Kimble Interiors-yň dizaýneri we eýesi Albert Nolanyň ýeňijisi boldy.
8904 Kingcrest Parkway-daky burç jaýynda “Orta asyr Art Nouveau” dizaýny bar.
Albert Nolan, 11448 Tarleton şaýolundaky emlägiň gaty özüne çekijidigini we üýtgedilmeginiň zerur däldigini ýazýar.
Gozgalmaýan emläkde ýa-da jaý dizaýnynda işleýän üç adamdan Baton Rujda 250,000 dollar töweregi dört emläk barada iň gowy görýän zadyny çözmegi haýyş etdik.Jaýlar rahat we özüne çekiji, asyryň ortalaryna çenli.
Ygtyýarly içerki dizaýneri Karolin Alberştadt, uly burçda ýerleşýän jaýyň orta asyr döwrebap estetikasyny gowy görýändigini ýazdy.Bu emläk hususy howly, goralýan howly we ýapyk we açylmadyk awtoulag duralgasyny öz içine alýar.Mundan başga-da, jaýyň içine we daşyna täze reňk berildi.
8904 Kingcrest Parkway-daky emläk hususy howly, goralýan howly we ýapyk we açyk awtoulag duralgasyny öz içine alýar.Mundan başga-da, jaýyň içine we daşyna täze reňk berildi.
Içinde açyk meýilnamaly otag, naharhana, ertirlik nahary we bar bar.Bu ýer, Köl sebit lukmançylyk merkezinden ýa-da LDU-dan birnäçe minut uzaklykda.
Talton şaýolunyň 11448-nji jaýy, Nolan Kimble Interiors-yň dizaýneri we eýesi Albert Nolanyň ýeňijisi boldy.
Talton şaýolunyň 11448-nji jaýy, Nolan Kimble Interiors-yň emläkçisi, dizaýneri we eýesi Albert Nolanyň ýeňijisi boldy.
Nolanyň gutusyna özüne çekijilik, inedördül suratlar, kämilleşdirişler, düşekleriň we hammamlaryň sany, umumy içginlik we aýakdaky bahalar girýär - emläk barada oňyn aýdyp biljek zatlary.Aşhanada granit taýaklary we kafel pollary bar, howluda bolsa açyk howada dynç almak üçin ajaýyp eýwan bar.
Morning Glen sebitindäki 9925 Kebelek Dr.
Bu Morning Glen öýi 6 sany agaç pol, täze reňk, täze enjamlar, şkaflar we başgalar bilen doly abatlandy.Roomaşaýyş otagynda odun ýakýan kamin, gümmezli potoloklar we adaty agaçdan ýasalan manteller bar.Daşarda göterilen gazebo eýelerine howly kofesinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.
Alberştadt jaýyň gaty gatlarynyň bardygyny aýtdy we daşky boýagy gaty reňke üýtgetmegi teklip etdi.Gara, ýyly çal ýa-da krem ​​maslahat berýär.Onuň pikiriçe, täze monohrom görnüş we käbir Bahama körleri özüne çekiji we fasady güýçlendirer.
9925 “Buttercup Drive” -da açyk meýdanda ýokary galdyrylan pergola eýelerine howly kofesinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.
Orta şäheriň paýtagt belentligindäki Acadia köçesiniň 564-nji jaýynda “ägirt uly girdeji potensialy” we “uly oňurgasy bar” diýip RE / MAX-dan Rieltor Em Saunier ýazýar.
RE / MAX gozgalmaýan emläk agenti Em Saunier, Mid City's Capital Heights töwerekindäki adaty öýüň “ägirt uly girdeji potensialynyň” we “ullakan süňkleriniň” bardygyny ýazdy.2 otagly, 1 hammam öýi aşhana pollaryny, hammamdaky mermer örtükleri we täze üçegi täzeledi.
Acadia St.
Saunier, jaýyň Midtaunyň täze we bar bolan dükanlaryna, restoranlaryna we gijeki durmuşyna ýakyndygyny aýtdy.
Fewral aýynda “Baton Rouge” metrosynda satylan jaýlaryň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende 39.5% azaldy, bir ýylda 12-nji aý…


Iş wagty: Mart-22-2023

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon